Mandag den 20. februar 2023, kl. 19.00

Fællesklublokalet
Frihedens Idrætscenter
Hvidovrevej 446
2650 Hvidovre

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Meddelelse om evt. æresmedlemmer
 5. Eksklusion af medlem
 6. Regnskab
 7. Vedtægtsændringsforslag.
 8. Indkomne forslag
 9. Budget for indeværende år
 10. Fastsættelse af kontingent for næste år
 11. Valg af kasserer
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 13. Valg af 2 suppleanter
 14. Valg af 2 revisorer
 15. Valg af 2 revisorsuppleanter
 16. Gennemgang af forslag til Felis Danicas Plenarforsamling
 17. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen på generalforsamlingen jf. Racekattens love §8 stk. 1