Mentorordningen under Felis Danica er et tilbud, der er tiltænkt både nye opdrættere samt den mere erfarne, der mangler vejledning i sit opdræt. Her er en ekstra mulighed for at opnå et godt og seriøst fundament. Ingen spørgsmål er for store eller små, og de erfarne opdrættere i ordningen hjælper de nye opdrættere godt i gang og deler ud af mange års erfaring.

Mentorordningen fungerer i praksis ved, at man som opdrætter kontakter Mentorrådet på mentor@felisdanica.dk.

Efter en henvendelse til Mentorrådet formidles kontakten til 2 mentorer. Så vidt muligt en med erfaring inden for ens egen race og en, som bor i nærheden rent geografisk. Man er tilknyttet sine mentorer i en periode. Et typisk forløb er et par år, men der ikke nogen specifik tidsramme, så man udtræder af ordningen, når man er klar til at stå på egne ben. Der vil løbende være opfølgning fra Mentorrådet til både mentor og elev.

Ordningen er gratis at benytte. Der kræves blot et medlemskab i en hovedklub under Felis Danica.

Mentorrådet og mentorerne er ikke en erstatning for, men er tiltænkt som et supplement til konsulenterne i hovedklubberne og specialklubberne under Felis Danica, så vi sammen kan få endnu flere gode og seriøse opdrættere indenfor kattesporten.

Mentorrådet står også for Diplomopdrætteruddannelsen, som mange medlemmer af en af hovedklubberne allerede har bestået. I uddannelsens 4 moduler bliver medlemmerne undervist i love og regler, der har med kattehold at gøre. Uddannelsen favner bredt og kommer bl.a. også ind omkring opdræt, købelov, genetik og sygdomme.

Læs mere om dette på www.felisdanica.dk hvor man også kan tilmelde sig de kommende undervisningsmoduler.

Som opdrætter under Felis Danica må man aldrig føle, at man står alene.