Vores dyrlæger får en vejledning, der er udarbejdet af Racekattens bestyrelse, på baggrund af de beslutninger vi har taget vedr. vores dyrlægekontrol. Racekattens bestyrelse finder det meget vigtigt, at vi nedsætter risikoen for at bringe sygdom med sig hjem fra vores udstillinger!

I denne vejledning fremgår det, at kattene generelt skal være sunde og raske, når de skal deltage i udstillingen.

Derudover fortæller vi dyrlægerne, at de skal undersøge samtlige katte for tegn på smitsomme sygdomme, lopper m.v. – specielt beder vi dem have fokus på herpes og calicivirus, da disse sygdomme optræder jævnligt i katterierne. Vi instruerer ikke dyrlægerne i, hvordan de skal undersøge for disse sygdomme (det er vi ikke uddannede til), men ifølge dyrlægerne selv, er den eneste måde at opdage et evt. caliciudbrud ved at kigge i munden på kattene.

Der vil være stillet engangshandsker ved samtlige dyrlæger og hvis udstilleren ønsker det, vil dyrlægen benytte handsker, når kattene ses efter.

Hvis en dyrlæge mener en kat Bør afvises skal dette verificeres af en anden af de tilstedeværende dyrlæger. Et bestyrelsesmedlem vil aldrig kunne ændre en dyrlægefaglig afgørelse!

Det skal bemærkes, at de afviste katte har ikke fået diagnosticeret en sygdom ved afvisningen, men afvises på mistanke om sygdom.