Kattemagasin nr. 3 2022

Kattemagasin nr. 3 er udgivet og kan læses her kattemagasin nr. 3

Går du med en opdrætter drøm i maven ?

Går du med en opdrætter drøm i maven , men har en masse spørgsmål og måske brug for hjælp til at komme i gang så kontakt:

Dorthe Bondesen
22 44 96 25
dorthe@racekatten.dk

Racekatten har ny Foder sponsor.

Racekatten byder Royal Canin velkommen som ny foder sponsor.

Indkaldelse til Racekattens ordinære generalforsamling 2022:

Torsdag den 17. februar 2022, kl. 19.00

Fællesklublokalet
Frihedens Idrætscenter
Hvidovrevej 446
2650 Hvidovre

Dagsorden jf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Meddelelse om evt. æresmedlemmer
5. Eksklusion af medlem
6. Regnskab
7. Vedtægtsændringsforslag
8. Indkomne forslag
9. Budget for indeværende år
10. Fastsættelse af kontingent for næste år
11. Valg af formand
12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 stk.)
13. Valg af 2 suppleanter
14. Valg af 2 revisorer
15. Valg af 2 revisorsuppleanter
16. Gennemgang af forslag til Felis Danicas Plenarforsamling
17. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen på generalforsamlingen jf. Racekattens love §8 stk. 1

Se video fra Racekattens første Online udstilling i februar

Racekattens første Online udstilling i februar kan ses her på YouTube.

Vi beklager den dårlige lyd i starten, teknikken drillede lidt.