Din sikkerhed for kvalitetssikret Katteri i Racekatten

For at få certifikatet Godkendt Katteri kræves der medlemskab i Racekatten.
Godkendt Katteri er en frivillig ordning for opdrættere i Racekatten.

 1. Hele husstanden erklærer ved godkendelsesansøgningen, at den også fremadrettet overholder FIFes, Felis Danicas og kattebekendtgørelsens love & regler.
  Generelt - Dyrehold og Omgivelser - Regler for Opdræt og
  retsinformation
 1. To personer fra Racekattens bestyrelse aflægger besøg i hjemmet med henblik på godkendelse.
 2. Godkendelsen, samt brug af logo, er gældende i 5 år. For at bevare certifikatet, Godkendt Katteri, skal medlemskabet af Racekatten vedligeholdes. Dvs. at medlemskabet skal fornyes senest ved afholdelse af generalforsamlingen, ellers kræver det en ny ansøgning samt gebyr med henblik på generhvervelse af certifikatet. Det er opdrætterens eget ansvar at booke og få afholdt et genbesøg inden udløb af de 5 år.
 3. Ved flytning bortfalder godkendelsen, og der skal derfor efterfølgende foretages et nyt besøg på den nye bopælsadresse, og nyt gebyr skal betales.
 4. Det er katteriet på den tilhørende adresse, der godkendes. Ved brug af host, og ved evt. klager, problemer o.l., er det katteriet, det falder tilbage på, ikke hosten.
 5. Det er opdrætterens ansvar altid at overholde reglerne for Godkendt Katteri. Ved mislighold bortfalder godkendelsen.
 6. 1 person, som står som ejer af stamnavnet, skal ENTEN være Felis Danica Diplomopdrætter, ELLER have været indehaver af stamnavnet siden 2005 + opdrættet 10 stambogsførte kuld i Felis Danica.

Hvordan får jeg certifikatet Godkendt Katteri hos Racekatten?

 1. Ansøgningsskema udfyldes og sendes via mail til det ansvarlige bestyrelsesmedlem på mailadressen katterigodkendelse@racekatten.dk
 2. To bestyrelsesmedlemmer aflægger besøget. Dette sker indenfor 2 mdr. efter ansøgning. Medlemmer fra Fyn, Jylland og Øerne kan forvente mere end to måneders ventetid på besøg.
 3. Prisen er 400 kr. for medlemmer bosat i Danmark, og certifikatet Godkendt Katteri er gældende i 5 år. Betales via Racekattens hjemmeside, og betaling skal være foretaget inden besøg.
 4. Når katteriet bliver godkendt af Racekatten, sendes der et certifikat samt logo pr. mail. Desuden bliver det godkendte Katteri slået op på Racekattens hjemmeside. Det tilsendte logo må, i gyldighedsperioden, anvendes til egne annoncer samt hjemmeside i forbindelse med eget opdræt.

Tilmeldingsblanket pdf

Tilmeldingsblanket word