Racekatten har fået nyt udstillingssystem på show.racekatten.dk

Ved tilmelding til en af Racekattens udstillinger skal du fremover have et ekstra login til dette system.
Vær derfor opmærksom på at benytte “Ny bruger” ved første tilmelding i dette nye system.