Torsdag den 17. februar 2022, kl. 19.00

Fællesklublokalet
Frihedens Idrætscenter
Hvidovrevej 446
2650 Hvidovre

Dagsorden jf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Meddelelse om evt. æresmedlemmer
5. Eksklusion af medlem
6. Regnskab
7. Vedtægtsændringsforslag
8. Indkomne forslag
9. Budget for indeværende år
10. Fastsættelse af kontingent for næste år
11. Valg af formand
12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 stk.)
13. Valg af 2 suppleanter
14. Valg af 2 revisorer
15. Valg af 2 revisorsuppleanter
16. Gennemgang af forslag til Felis Danicas Plenarforsamling
17. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen på generalforsamlingen jf. Racekattens love §8 stk. 1