Killing_Ungdyr_3

Kastrat_4

Fertil_voksen_1

Veteran

Pensionist

killing_ungdyr_5

Killing_Ungdyr_4

killing_ungdyr_2

Killing_Ungdyr_1

Kastrat_7B