Indkaldelse til Racekattens ordinære generalforsamling 2021

Torsdag den 18. februar 2021, kl. 18.00

i Valby Kulturhus
Lokale 1 på 5. sal
Valgårdsvej 4
2500 Valby

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Meddelelse om evt. æresmedlemmer
 5. Regnskab
 6. Vedtægtsændringsforslag
 7. Indkomne forslag
 8. Budget for indeværende år
 9. Fastsættelse af kontingent for næste år
 10. Valg af kasserer
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 12. Valg af 2 suppleanter
 13. Valg af 2 revisorer
 14. Valg af 2 revisorsuppleanter
 15. Gennemgang af forslag til Felis Danicas Plenarforsamling
 16. Eventuelt

”Generalforsamlingen afholdes i henhold til de enhver tid gældende regler vedrørende Covid-19 (dvs. afstand, mundbind og håndsprit). Bestyrelsen forbeholder sig retten til at afholde generalforsamlingen online, hvis et fysisk møde ikke er muligt på Corona-sikker vis. Det er en selvfølge, at INGEN møder op med sygdomssymptomer eller kendskab til at være smittet med Covid-19”.