Kastrat_6

Fertil_voksen_2

Fertil_voksen_3

Killing_Ungdyr_3

Kastrat_4

Fertil_voksen_1

Veteran

Pensionist

killing_ungdyr_5

Killing_Ungdyr_4